Miljötillstånden klara för landbyggnad i Tunadal

  • Nyhet
  • Logistik

SCA bedriver omfattande logistikverksamhet vid Tunadalshamnen utanför Sundsvall. Sedan en tid tillbaka pågår en utbyggnad av hamnen i form av en ny containerhamn. Då sjöfartstrafiken bedöms öka i framtiden och större fartyg förväntas anlöpa har SCA även beslutat att bygga ut hamnen genom landbyggnad.

I slutet av januari 2022 blev det klart att SCA får de miljötillstånd som krävs för landbyggnaden vilket innebär att utbyggnadsplanerna kan realiseras och byggstart kan ske redan under hösten 2022.

- Landbyggnaden är en viktig del i containerhamnsprojektet, berättar terminalchef Peter Gyllroth. Framtidens fartyg ser ut att bli större med större kapacitet. Därför ser vi behovet av mer landyta för ökad godshantering och mottagande av större projektgods såsom till exempel vindkraftverk.

Under vintern pågår arbete med pålning i den nya kajen, ett arbete som innebär att grova stålrörspålar sätts på plats i havsbotten. Hamnen byggs ut för att kunna ta emot större fartyg med ett djupgående av 15 meter, jämfört med dagens 12 meter.

- Projektet löper på enligt tidsplan och nu kan alltså nästa fas i projektet inledas, med planering och uppstart av utökad landbyggnad, avslutar Peter.

Illustration: Ramböll