Nu startar arbetet med ny landbyggnad i Tunadalshamnen

  • Nyhet
  • Koncernnyheter

I slutet av januari 2022 blev det klart att SCA får de miljötillstånd som krävs för den landbyggnad som planerats i containerhamnsprojektet i Tunadal. Landbyggnaden är en viktig del i projektet då den skapar mer landyta för ökad godshantering och mottagande av större projektgods.

Sedan beslutet har det pågått förberedande arbete för den här delen av projektet och vid månadsskiftet september/oktober kommer själva arbetet med muddring i gång. Det är Wasa Dredging som är kontrakterade att utföra muddringsarbetena.

- Mudderverk och utrustning är beräknade att anlända till Sundsvall Hamn i slutet av den här veckan och själva arbetena är planerade att komma i gång under vecka 39. Allt muddringsarbete kommer att ske innanför en siltskärm, och arbetsområdet är utmärkt med fem stycken sjömärken, säger Magnus Jinnerot, byggchef inom SCA och projektledare för den nya containerhamnen.

Foto: Wasa Dredging

Muddringsarbetet kommer att utföras under hösten och pågår hela november månad ut. Transport av muddermassor kommer att gå till Draget för dumpning och det påbörjas under vecka 40 med ca 10–15 pråmar per dygn. Parallellt med det arbetet så kommer stenfyllning från pråm att ske på det muddrade området, ett arbete som pågår året ut.

Hela projektet med en ny containerhamn beräknas vara klart i slutet av 2023.

Illustration: Peab
Foto: Wasa Dredging