Leverantörer

SCA är ett trovärdigt och ansvarsfullt företag med en värdebaserad kultur som genomsyrar det sätt vi bemöter människor, gör affärer och bedriver verksamhet genom hela värdekedjan. SCA ska vara ett företag att lita på med hög integritet både hos anställda och leverantörer.

SCA Inköp och Logistik är en stödjande enhet till SCAs verksamhet. SCAs inköpsavdelning stöttar de olika affärsområdena med olika typer av inköp. Allt från produktionsmaterial, till indirekta material och tjänster till större projekt upphandlingar.

SCA köper årligen externa varor och tjänster för stora belopp och vi arbetar kontinuerligt med att hitta förbättringar i vår inköpsprocess. En del av den är att hitta samarbeten med seriösa och ansvarstagande leverantörer. Vill du bli en leverantör till SCA är det ett krav att du följer vår leverantörsstandard. Den går att ladda ned genom att klicka på länken här nedan.