5G utrustad drönar styr skogsmaskin

Unikt test: 5G-utrustad drönare fjärrstyr skogsmaskin

  • Nyhet
  • Skog

Med hjälp av en 5G-utrustad drönare, i praktiken en luftburen mobilmast, har en skogsmaskin för första gången kunnat fjärrstyras via 5G-teknologi i terräng med begränsad mobiltäckning. Testet genomfördes i ett skogsområde utanför Västerås som en del av det forskningsprojekt där Mittuniversitetet samarbetar med Telia, Ericsson, Skogforsk, SCA, Volvo CE och Biometria.

Drönare

Målet med projektet ”Robust trådlös infrastruktur för fjärrstyrd virkeshantering”, är att undersöka hur drönarteknik och 5G-teknologi kan möjliggöra att avlägsna områden runtom i Sverige kan bemannas med fjärrstyrda fordon i framtiden.

Redan i november 2021 nådde projektgruppen en milstolpe då en fjärrstyrd virkeslastare demonstrerades i skarpt läge på SCA:s virkesterminal Torsboda utanför Timrå. Efter dessa lyckade tester fortsatte samarbetet mot nästa utmaning – att med hjälp av en drönare utrustad med 5G-teknologi kunna fjärrstyra en skogsmaskin i områden som saknar täckning. 

Skapar nya möjligheter

I början av maj genomfördes tester i ett skogsområde i Virsbo utanför Västerås. Resultaten bedöms som mycket lyckade.

– Vi kan nu fastställa att det går att koppla upp och fjärrstyra stora fordon via en drönare, som i praktiken agerar som en basstation i mobilnätet – fast rörlig och luftburen. Det skapar helt nya och flexibla möjligheter att koppla upp verksamheter som arbetar i områden med bristfällig täckning. Förutom i skogs- och jordbruksindustri kan tekniken användas i katastrofområden om vanlig mobiltäckning helt har slagits ut, säger Magnus Leonhardt, innovationschef på Telia.

Efter en grundläggande teknisk genomgång transporterades skogsmaskinen ut till ett hygge där den kopplades upp med hjälp av 5G-teknologi som monterats på en drönare. Under testet var drönaren ca 500 meter från skogsmaskinen, men hade ett täckningsområde på upp till 3 km. Föraren av skogsmaskinen befann sig i Skogforsks fjärrstyrningslabb i Uppsala, drygt nio mil därifrån.

– Testet verifierar den hypotes som vi har om det är möjligt att skapa bättre täckning i områden där vi i dag ser stora brister och där utbyggnaden av master är långsam eller inte kommersiellt gångbart, säger Magnus Bergman, chef för teknik och digitalisering vid SCA Skog.

Viktigt för SCA

För SCA är tester och utveckling av den här tekniken är viktig och är något som man efterfrågat i dialog med Telia.
– Vi behöver ta reda på hur vi kan skapa bättre lokal täckning i områden där vi i dag inte nås av befintligt nät. Den nedsläckning som pågår av 2G och 3G nät gör den här utvecklingen än viktigare, betonar Magnus. Efterfrågan på en säker kommunikation till och från skogsmaskiner med bra positionering har bara ökat över tid och vi går mer och mer mot realtidsdata. Eftersom vi hela tiden flyttar skogsmaskiner så är en mobil lösning för att skapa bättre täckning en bra lösning.

Fjärrstyrd skogsmaskin

Fjärrstyra markberedare

I testet i Västerås valde man att fjärrstyra en skotare för att testa uppkopplingen via drönaren. 
– I nästa steg vill vi testa att koppla upp och fjärrstyra en markberedare som är en mycket tyngre maskin som går i otillgänglig terräng. Målet för oss är att förbättra arbetsmiljön för förarna och just markberedare skapar en särskilt skakig och tuff miljö, berättar Petrus Jonsson från Skogforsk som var med och fjärrstyrde skogsmaskinen under testet.  

– Test av fjärrstyrning via 5G är ett viktigt led i utvecklingen av nya maskinsystem och för att kunna driva på nästa steg i teknikutvecklingen inom svenskt skogsbruk, säger Magnus Bergman.

Mittuniversitetets forskare deltar i testerna och studerar bland annat tillförlitlighet och fördröjning av datakommunikationen, något som är av stor vikt vid fjärrstyrning.
– Vi har samlat data från testet och ska nu analyser och utvärdera resultatet. Vi kommer också att göra jämförande studier med andra typer av uppkopplingar som wifi, berättar professor Mattias O’Nils vid Mittuniversitetet.   

Mer om projektet

Bakom forskningsprojektet ,som heter ”Robust trådlös infrastruktur för fjärrstyrd virkeshantering”, står Mittuniversitetet, Telia, Ericsson, Skogforsk, SCA, Biometria och Volvo Construction Equipment. Projektet finansieras av de deltagande parterna och av Vinnova och programmet för Avancerad Digitalisering. 

Foto: Mittuniversitetet

5G för fjärrstyrning av skogsmaskin

5G-utrustad drönare fjärrstyr skogsmaskin

Se filmen