SCA blir två noterade bolag: Skogsbolaget SCA och Hygien- och hälsobolaget Essity

  • Pressmeddelande

SCA kommer efter beslut på dagens årstämma att delas i två noterade bolag. Det ena fortsätter att heta SCA, ett effektivt och välinvesterat skogsbolag som inkluderar den skogsindustriella verksamheten samt all skogsmark som i dag ägs av koncernen. SCAs hygienverksamhet med de nuvarande affärsområdena Personliga hygienprodukter (inklusive det nyligen förvärvade BSN medical) och Mjukpapper blir ett ledande globalt hygien- och hälsobolag under det nya namnet Essity.

Delningen av koncernen kommer att ske vid lämplig tidpunkt efter att noteringsprocessen är slutförd, dock senast under andra halvåret 2017. SCAs aktieägare kommer vid noteringen, utöver sitt befintliga aktieinnehav, även erhålla aktier i det nya noterade hygien- och hälsobolaget Essity.

– Det är glädjande att aktieägarna stödjer styrelsens förslag om två separata börsnoterade bolag. Detta kommer långsiktigt att öka värdet för aktieägarna genom ökat fokus, kundnytta, utvecklingsmöjligheter samt möjliggöra för respektive bolag att framgångsrikt realisera sina strategier. Vi ser fram emot en spännande framtid för våra två starka noterade bolag, säger Magnus Groth, i dag vd och koncernchef för SCA och blivande vd och koncernchef för det nya hygien- och hälsobolaget Essity.

SCA grundades 1929 som ett skogsindustribolag med verksamhet i Sverige. Under åren har bolaget expanderat geografiskt samt till andra verksamhetsområden som produktion av pappersprodukter, personliga hygienprodukter, mjukpapper för konsumenter och mjukpapper för storförbrukare. Hygienverksamheten svarade för cirka 86 procent och skogsindustriverksamheten för cirka 14 procent av koncernens nettoomsättning 2016. Synergierna mellan verksamheterna har minskat genom åren.

I dag äger SCA 2,6 miljoner hektar skog i norra Sverige, motsvarande cirka 5 procent av Sveriges yta, det största privata skogsinnehavet i Europa. Med denna unika resurs som bas har SCA utvecklat en välinvesterad och resurseffektiv industri för att skapa högsta möjliga värde ur skogen, där hela trädet tas till vara. Skogsindustriverksamhetens produkter omfattar sågade trävaror, massa, kraftliner, tryckpapper och förnybar energi.

Essity kommer efter delningen att vara ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som utvecklar, tillverkar och säljer personliga hygienprodukter och mjukpapper. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities, ett väl passande namn för vad det nya hygien- och hälsobolaget erbjuder, nödvändigheter i vardagen. Essitys vision är att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa. 

Försäljning sker i cirka 150 länder under globalt ledande varumärken som TENA inom inkontinensprodukter och Tork inom mjukpapper för storförbrukare, samt under andra välkända varumärken som exempelvis Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Med förvärvet av BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag, stärker Essity sin position ytterligare inom hälsoområdet med varumärken som Leukoplast, Cutimed, JOBST, Delta Cast, Delta Lite och Actimove.

– Hygien och hälsa är förutsättningar för bättre liv. Våra produkter och lösningar spelar en nödvändig roll för att öka välbefinnandet för människor över hela världen, säger Magnus Groth, i dag vd och koncernchef för SCA och blivande vd och koncernchef för det nya hygien- och hälsobolaget Essity.

Länk till videos och logotyper: http://www.sca.com/two-listed-companies  

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 - 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 - 788 51 55