Obbola pappersbruk invigt: Ökad kapacitet för bättre affärer och ökad klimatnytta

  • Nyhet

Nu har SCAs nya anläggning i Obbola, utanför Umeå invigts. Det innebär att pappersbruket har världens största maskin för kraftliner och med det en markant ökad kapacitet att producera klimatsmart förpackningsmaterial.

– Det här är väldigt bra för SCAs och Obbolas konkurrenskraft och ger oss bättre förmåga att leverera på en marknad som behöver växa i takt med att fossila förpackningsmaterial fasas ut, säger Gustaf Nygren, fabrikschef på SCA Obbola.

Kapaciteten för kraftlinerproduktion ökar, från 450 000 ton till 725 000 ton årligen. Den mest synliga förändringen på anläggningen är tillskottet av världens största maskin, levererad av tyska Voith, för produktion av kraftliner. Maskinen är 250 meter lång och uppskattas väga cirka 11 000 ton.

Fabrikschef Gustaf Nygren och produktchef Susanne Rutqvist på scenen under invigningen.

Som en del av projektet, som inneburit en investering på cirka 7,5 miljarder kronor, ingår även arbetsmiljömässiga förbättringar, en kapacitetsstark returfiberlinje och en helt ny mesaugn.

Returfiberlinjen gör det möjligt för industrin i Obbola att ta emot och processa 1 700 ton återvunnen fiber varje dygn och mesaugnen medför att biobränslen kan användas istället för olja. Det senare reducerar användningen av olja med 8 000 kubikmeter per år och bidrar till 20 000 tons besparing i utsläpp av fossil koldioxid.

 – Obbola uppnår nu en nivå där industriprocesserna i princip är fossilfria. Att vi dessutom får en ordentlig kapacitet för att återvinna fibrer och skapa ännu mer klimatsmart material är bra för såväl vår affär som för omställningen av andra branschers förpackningar, säger Gustaf Nygren.

Gustaf Nygren, fabrikschef på Obbola pappersbruk.

–  Investeringen är bra för våra befintliga kunder, men också för helt nya. Vi ser att allt fler kunder fokuserar på hållbarhet och då är kombinationen av förnybar råvara, resurseffektivitet i att återvinna fiber och fossilsnåla tillverkningsprocesser attraktivt, säger Mikael Frölander, marknads- och försäljningsdirektör för SCA Containerboard.

Invigningen av Obbolas nya anläggning inleddes vid lunch under onsdagen och innehöll bland annat tal av SCAs vd och koncernchef, Ulf Larsson, och en formell invigningsceremoni med Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson. Som en del av scenprogrammet medverkade även två av SCAs experter inom kraftlinerområdet, Susanne Rutqvist som är produktchef för Containerboard och Gustaf Nygren, fabrikschef.

I samband med invigningen hade gästerna möjlighet att se den nya anläggningen och titta närmare på nya maskiner och lokaler samt få svar på frågor från SCAs personal vid anläggningen.

Per Strand har varit projektdirektör för Expansion Obbola och framhåller att en av framgångsfaktorerna i arbetet varit ett mycket nära samarbete med fabriksledning, marknad och leverantörer.

–  Det är mycket lagarbete bakom detta och vi är sammantaget otroligt nöjda och stolta med hur projektet gått och hur vår industri nu ser ut. Nu pågår det viktiga arbetet med intrimning och upprampning mot full kapacitet, säger Per Strand.  

Bild överst: Den nya pappersmaskinen vid Obbola papperabruk.

Foto: Henrik Olofsson och SCA.