SCA beslutar om avveckling av tryckpapperstillverkningen och om investering i massaproduktion

  • Pressmeddelande

SCA beslutade idag om att tryckpapperstillverkningen avvecklas och att företaget investerar SEK 1,45 miljarder i produktion av kemiskt förbehandlad  termomekanisk massa (CTMP) på Ortvikens industriplats i Sundsvall. Beslutet har föregåtts av MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna.

Planerna på förändringarna vid Ortvikens pappersbruk presenterades den 26 augusti. Efter genomförda förhandlingar om avvecklingen av tryckpappersverksamheten, så vidtar nu förhandlingar om avvecklingens konsekvenser. Cirka 800 anställda berörs, det stora flertalet vid Ortvikens pappersbruk.

- Tryckpapper är en produkt med en krympande marknad och vi lämnar nu detta produktområde helt och hållet, för att kunna satsa på produkter med tillväxt och goda framtidsutsikter, säger vd Ulf Larsson. Effekterna av förändringarna blir omfattande och vi söker i samråd med de fackliga företrädarna bästa möjliga lösningar för de berörda

     
För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, tel +46 70 626 82 23

  
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2019 ca 4 000 anställda och en försäljning på 19,6 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Skepparplatsen 1
851 88 Sundsvall
Tel: 060-19 30 00

www.sca.com