SCA investerar 55 miljoner i Stugun

  • Nyhet
  • Träprodukter

Som ett led i företagets satsning på att utveckla försäljningen av vidareförädlade trävaror till byggvaruhandeln i Skandinavien investerar SCA nu ca 55 miljoner kronor i sitt hyvleri i Stugun strax öster om Östersund. En investering som ytterligare stärker den egna värdekedjan och verksamheten lokalt i Jämtland.

Investeringen, som sammanfattat syftar till att ersätta delar av anläggningen som varit i drift sedan 80-talet, kommer bland annat bidra till att hyvleriet nu får en avsevärt mycket högre produktionskapacitet. 

– Med en ny klyv, klyvsåg och hyvlerimaskin kan vi nu, förutom att öka produktionskapaciteten, dessutom vidareutveckla vår produktportfölj och höja kvaliteten på de varor vi redan tillverkar, säger Ville Huittinen, chef för SCA Wood Skandinavien och fortsätter.

– Det finns en lång tradition av träförädling i Stugun och sedan sågen stängdes ner för lite drygt 10 år sedan har personalen gjort en omfattande förändringsresa, med fantastiskt resultat, som nu medför att vi kan fortsätta utvecklas.

Med sin placering i nära anslutning till det egna skogsinnehavet och de egna sågverken utgör hyvleriet i Stugun idag en strategiskt viktig enhet för SCA. Inte minst gentemot den norska marknaden och byggvaruhandeln, vars intresse för företagets produkter blivit allt större under de senaste åren.

– Genom den ökade produktionskapacitet vi nu får här i Stugun kommer vi i sin tur kunna omhänderta och vidareförädla en större andel av det virke som sågas vid vårt växande sågverk i Gällö och på så sätt ytterligare stärka vår egen värdekedja lokalt här i Jämtland, säger Ville och avslutar.

– Investeringen skapar med andra ord en stabilare anläggning, med högre tillgänglighet, som ger oss ännu bättre förutsättningar att möta våra kunders krav på såväl leveranssäkerhet som kvalité och utbud. Ett minst sagt viktigt steg för att säkerställa vår fortsätta konkurrenskraft och position som ledande leverantör av vidareförädlade träprodukter på den skandinaviska marknaden, avslutar Ville Huittinen.