SCA publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA publicerar i dag bolagets års- och hållbarhetsredovisning för år 2021. I denna beskriver SCA bolagets arbete för att bidra till ett fossilfritt samhälle. SCAs klimatnytta uppgick år 2021 till 10,5 miljoner ton koldioxid baserat på skogens nettoinbindning av koldioxid, substitutionseffekt och minskade fossila utsläpp.

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.sca.com. Tryckt årsredovisning börjar distribueras till aktieägare och andra intressenter från den 25 mars 2022.

Årsredovisningen publiceras i enlighet med rapporteringskraven i European Single Electronic Format (ESEF). I enlighet med kraven i ESEF har bokslutsrapporten försetts med XBRL-taggar. ESEF-filerna kan laddas ned på sca.com

För ytterligare information, kontakta:
Anders Edholm, kommunikationsdirektör, +46 (0) 73 073 86 89
Josefine Bonnnevier, Chef Investor Relations, +46 (0) 73 525 99 06