Helena Stjernholm föreslås som ny ordförande i SCA

  • Pressmeddelande

Valberedningen i SCA föreslår att Helena Stjernholm väljs till ordförande och ledamot i SCAs styrelse vid årsstämman den 22 mars 2024. SCAs nuvarande ordförande Pär Boman har som tidigare kommunicerats avböjt omval. 

Helena Stjernholm är verkställande direktör i AB Industrivärden, SCAs största aktieägare. Helena Stjernholm har mångårig erfarenhet av styrelsearbete i ett stort antal branscher samt djup kunskap avseende kapitalmarknaden. 

Med anledning av valberedningens förslag har Helena Stjernholm valt att lämna valberedningen. Som ny ledamot och ordförande i valberedningen har Bengt Kjell, AB Industrivärden, utsetts. 

Efter ändringen består valberedningen inför årsstämman 2024 av Bengt Kjell, AB Industrivärden (ordförande), Nikolai Schjold, Norges Bank Investment Management, Anders Oscarsson, AMF Försäkring & Fonder, Mikael Hallåker, Handelsbankens Pensionsstiftelse m.fl., och Pär Boman, styrelseordförande i SCA. 

Styrelseledamot Karl Åberg har meddelat valberedningen att han avböjer omval vid årsstämman 2024. 

Valberedningens fullständiga förslag kommer att publiceras i god tid före årsstämman 2024. 

För ytterligare information, kontakta 
SCAs pressjour 060 – 19 33 01