SCA har emitterat gröna obligationer till ett belopp om SEK 1,5 miljarder

  • Pressmeddelande

Den 14 juni emitterade Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) (”SCA”) gröna obligationer om totalt 1,5 miljarder kronor under sitt svenska MTN-program och det nyligen utgivna ramverket för gröna obligationer.

Investerarintresset var stort och orderboken översteg 3 miljarder kronor. Investerare från fyra länder placerade fler än 30 enskilda ordrar, en större spridning än tidigare på SCAs obligationer med längre löptider.

Det totala beloppet om 1,5 miljarder kronor fördelades på följande trancher:

  • 1,1 miljarder kronor med en löptid på 7 år med rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 0,90 procentenheter.
  • 0,4 miljarder kronor med en löptid på 7 år med fast ränta om 1,398 procent.

”Att begränsa den globala uppvärmningen är vår tids största utmaning. Genom att emittera gröna obligationer möjliggör vi för investerare att aktivt bidra i våra ambitioner att ytterligare öka den positiva effekten av den klimatnytta SCA genererar. Jag är väldigt nöjd med att vi med denna framgångsrika transaktion nu tar nästa steg i att harmonisera SCAs finansiering med affärsstrategin och hållbarhetsplattformen”, säger Toby Lawton, CFO.

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ Stockholm Sustainable Bonds. Medlen ska användas i enlighet med SCAs ramverk för gröna obligationer från 2021 vilket har erhållit högsta möjliga rating, ”dark green”, från CICERO Shades of Green.

Danske Bank och SEB agerade ”Joint Lead Managers” för emissionen och ”Joint Structuring Advisors” vid etableringen av ramverket för gröna obligationer.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Edholm, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98
Toby Lawton, Ekonomi- och finansdirektör, +46 60 19 31 09