SCA blir helägare till Gällö Timber AB

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA och Persson Invest inledde 2010 ett samarbete kring Gällö Timber och sågverket i Gällö i Jämtland. Sedan 2010 har stora investeringar gjorts i sågverket för att utveckla verksamheten och stärka sågverkets konkurrenskraft. Sågverket har i dag 115 anställda och en kapacitet om 370 000 kubikmeter sågad trävara.

SCA är Europas största privata skogsägare med 2,7 miljoner hektar och har med skogsinnehavet som kärna utvecklad en väl investerad industriverksamhet med sågverk, massabruk och tillverkning av förpackningspapper. Genom att förvärva Persson Invests andel i Gällö Timber stärker SCA sin position som en av Sveriges ledande producenter av sågade trävaror.

Persson Invest är en familjeägd koncern med säte i Östersund. Koncernen omsätter cirka 8 miljarder och har cirka 1350 medarbetare. Bolaget har sex affärsområden där försäljning av bilar, lastbilar och bussar är de två största avseende omsättning och antal medarbetare. Persson Invest har ett skogsinnehav om cirka 140 000 hektar och bedriver träförädling i företaget Valbo Trä med tre anläggningar som tillsammans omsätter cirka 1 miljard.

SCA och Persson Invest kommer att fortsätta samarbeta efter transaktionen bland annat genom leveranser av sågade trävaror till Persson Invests verksamheter samt genom köp av skogsråvara från Persson Invests skogsinnehav.

  • Genom förvärvet av resterande del av Gällö Timber AB stärker vi SCAs sågverksverksamhet ytterligare och fortsätter samtidigt det goda samarbetet vi har med Persson Invest. Genom de investeringar vi gjort i Gällö tillsammans med Persson Invest har vi stärkt verksamhetens konkurrenskraft och säkrat lokala arbetstillfällen, säger SCAs vd och koncernchef Ulf Larsson.
  • Samarbetet kring Gällö Timber har varit och är fruktsamt. Tillsammans med SCA har vi utvecklat en snart 150-årig sågverksrörelse till en av de mest konkurrenskraftiga i Sverige. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet som kund och leverantör under en lång tid framöver, säger Bob Person, styrelseordförande för Persson Invest.

Före transaktionen äger SCA 50 procent av kapitalet i Gällö Timber AB. Resterande 50 procent förvärvar SCA av Persson Invest AB. Transaktionen äger rum under första kvartalet 2024.


För ytterligare information, kontakta:

SCAs pressjour 060 – 19 33 01
Björn Rentzhog, vd Persson Invest, 070-301 02 62