SCA bygger ny vindpark och ökar självförsörjningsgraden av elektricitet

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA ökar självförsörjningsgraden av elektricitet till egen industri genom att förvärva Fasikan Vind AB, ett vindkraftsprojekt placerat på SCAs mark i Bräcke kommun i Jämtlands län. Säljare är Arise AB.

Förvärvet är i linje med SCAs vindkraftsstrategi vilken omfattar utarrendering av mark till vindkraftsoperatörer, drift av egna vindparker och projektutveckling för egen drift eller till försäljning.

Byggnation av vindparken startar i november 2023 och planeras att driftsättas i början av 2026. Vindparken kommer att bestå av 15 turbiner med en installerad effekt om totalt 105 MW. Tillsammans med SCAs aktuella produktion av elektricitet medför den tillkommande produktionen om 333 GWh, genom förvärvet, att SCA blir helt självförsörjande på elektricitet. Den totala investeringen förväntas uppgå till 1,7 miljarder SEK.

SCA stärker också ambitionen inom projektutveckling genom tecknande av ett separat avtal med Arise om gemensam projektutveckling avseende 6 utpekade markområden under kommande 10-årsperiod.

 

För ytterligare information, kontakta

SCAs pressjour 060 – 19 33 01


 

Kärnan i SCAs verksamhet är den växande skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder förpackningspapper, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. Skogsbolaget SCA hade 2022 ca 3 300 anställda och en försäljning om 21 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com