SCA och Holmen genomför förstudie avseende nytt sågverk

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA och Holmen har i dag kommit överens om att genomföra en förstudie avseende ett potentiellt nytt samägt sågverk i Rundvik, Nordmalings kommun i Västerbotten. Ett nytt sågverk i Norrland med hög produktionskapacitet skulle långsiktigt öka värdet på skogstillgångar.

 

Förstudien som enbart omfattar produktionssamarbete vid sågverket i Rundvik

inleds omedelbart och beräknas vara klar under våren 2023.

 

För ytterligare information, kontakta
Anders Edholm, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, +46 (0)60 19 32 12