SCA tilldelas hållbarhetspriset Carnegie Sustainability Award

  • Pressmeddelande

SCA prisas för bolagets hållbarhetsarbete med den svenska skogen. I motiveringen till priset i Large Cap-kategorin framhålls att SCAs skog är 100 procent certifierad genom FSC och PEFC, att SCA redan är tydligt klimatpositiva och har tydliga framtidsmål för klimatarbetet.

Vinnarna i Carnegie Sustainability Award 2022 presenterades i dag, 31 maj, och SCA belönades för sitt hållbarhetsarbete i storbolagskategorin. 
I egenskap av Europas största privata skogsägare, med 2,6 miljoner hektar skogsmark, bidrog SCA med en positiv klimatnytta motsvarande 10,5 miljoner ton koldioxid år 2021. 
I motiveringen från Carnegie framhölls det faktum att 100 procent av SCAs skog är certifierad genom FSC och PEFC, vilket syftar till att främja ett långsiktigt hållbart skogsbruk.
Hans Djurberg, hållbarhetschef, tog för SCAs räkning emot priset.
-    Vi har arbetat målmedvetet, uthålligt och framgångsrikt för att säkerställa att våra skogar växer stadigt och att brukandet av skogen skapar största möjliga klimatnytta. Det är också det som säkerställer att råvara på ett hållbart sätt kan hämtas ur skogen för att skapa produkter eller material som ersätter sådant som i dag görs av fossila eller ändliga råvaror, säger Hans Djurberg.
-    En eloge särskilt till alla våra medarbetare som dagligen bidrar till vårt ansvarsfulla skogsbruk och i våra industrier som skapar värde från hela trädet., säger Hans Djurberg. 

I motiveringen framhölls, vid sidan av SCAs certifierade skogar och bolagets stora genererade klimatnytta, även tydligt uppsatta framtidsmål. Exempel på sådana mål är ökad klimatnytta och målsättningar om noll avfall, en fossilfri värdekedja och utökad elproduktion genom vindkraft.
-    Omställningen från oljeekonomi mot en ekonomi där bioråvara och fossilfri el står i centrum accelererar och SCA är en del i den utvecklingen. I omställningen går affärsnyttan sida vid sida med samhällsnyttan när den norrländska skogen får en tyngre vikt i den ekonomi som vi vill vara med och forma, säger Hans Djurberg.
 

För ytterligare information, kontakta:
Robert Östholm, Presschef,  076-1071519