SCA och ST1 startar samägt bolag för att producera och utveckla biodrivmedel

  • Pressmeddelande

Gemensamt pressmeddelande från SCA och St1. SCA och St1 startar ett gemensamt bolag för att producera och sälja biodrivmedel. SCA kommer att leverera tallolja till det samägda bolaget och investerar ungefär 0,6 miljarder kronor i bolaget. SCA och St1 äger hälften var i detta gemensamma bolag, som kommer att äga 50 procent av St1 Gothenburg Biorefinery, som i sin tur just nu investerar i ett nytt bioraffinaderi med en kapacitet för 200 000 ton flytande biobränsle med en bedömd total investeringskostnad på cirka 2,5 miljarder kronor. Det nya bioraffinaderiet planeras att tas i drift i andra kvartalet 2023.

  • Partnerskapet med SCA är ett nyckelelement i genomförandet  av vårt investeringsprogram för förnybara bränslen och det säkerställer tillgången till råvara för att möta de ambitiösa nordiska klimatmålen för 2030, säger Henrikki Talvitie, CEO för St1 Nordic Oy.
  • I linje med den långsiktiga strategi vi kommunicerat, så går vi nu med vårt gemensamma bolag med St1 från att endast vara leverantör av tallolja till kemi- och bränsleindustrin till att bli verksamma i förädlingen av våra förnybara råvaror, säger Ulf Larsson, VD och koncernchef i SCA. Vi kommer att fortsätta ta tillvara affärsmöjligheterna i de förnybara biprodukterna från våra skogar och industrier för att ytterligare utveckla vår värdekedja och för att bidra till EUs ambitiösa klimatstrategi.

Det nya bioraffinaderiet håller på att anläggas i St1s raffinaderiområde i Göteborg och kommer att ha en total kapacitet för 200 000 ton biodrivmedel. Det är designat för att kunna skifta mellan en optimerad produktion av förnybar HVO-diesel och biojetbränsle och kommer att kunna använda tallolja som råvara. Bioraffinaderiet kommer att ha tillgång till SCAs tallolja, en biprodukt från produktionen av kemisk pappersmassa, från SCAs bruk i Östrand, Obbola och Munksund. Bioraffinaderiet, som även kommer ha kapacitet att använda ett brett spektrum av andra råvaror, beräknas kunna tas i drift i andra kvartalet 2023.

Som en del i överenskommelsen blir St1 även 50-procentig delägare i SCA Östrand Biorefinery. Raffinaderiprojektet i Östrand har nyligen fått miljötillstånd för produktion av 300 000 ton biodrivmedel baserade på svartlut, en annan biprodukt från produktionen av kemisk massa, och på fast biomassa, såsom sågspån eller bark. Bioraffinaderiet i Östrand är ett utvecklingsprojekt där det fortfarande finns tekniska utmaningar som måste lösas innan projektdesignen kan slutföras.

Inbjudan till presskonferens 20 september 2021 kl. 10.00 CET

Presskonferensen kan följas via webbsändning på SCAs och St1s hemsidor eller telefon.

Vid presskonferensen medverkar från St1 Henrikki Talvitie, VD för St1 Nordic Oy, och Timo Huhtisaari, Direktör hållbarhet och framtida affärer, St1 Nordic Oy, och från SCA Mikael Källgren, Affärsområdeschef Förnybar energi och Toby Lawton, Ekonomi- och finansdirektör.

 

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com och www.st1.com. Det går också att delta via telefon genom att ringa på något av följande nummer. För att kunna ställa frågor under presskonferensen är det nödvändigt att ringa in på något av numren nedan:

Sverige:          +46 (0) 8 5069 2180
Finland        +358 (0) 942 450 806
Storbritannien:    +44 (0) 2071 928000
USA:                +1 631 510 7495

Ring in i god tid innan konferensen börjar. Uppge ”SCA” eller konferens id 5293876.

För vidare information, kontakta
Henrikki Talvitie, CEO, St1 Nordic Oy, tel. +358 10 557 11
Per-Arne Karlsson, Direktör Public Affairs, St1 Sverige AB, tel. +46 708 11 84 48
Mikael Källgren, Affärsområdeschef Förnybar energi, SCA, tel. + 46 60 19 33 17
Björn Lyngfelt, Kommunikationschef, SCA, tel. +46 60 19 34 98