SCA höjer priset på pappersmassa

  • Pressmeddelande

SCA höjer priset på blekt barrsulfatmassa (NBSK) i Europa med 40 US dollar per ton från januari 2022. Det nya priset är 1 300 US dollar.
 

-       Det är fortsatt god efterfrågan på massa på vår huvudmarknad Europa och producentlagren krymper, säger Henning Ellström, marknads- och försäljningsdirektör Massa.

 

För ytterligare information, kontakta:


Anders Edholm, kommunikationsdirektör, tel. 060 19 32 12
Henning Ellström, marknads- och försäljningsdirektör Massa,
tel. 072 141 40 01


  

  

  
   
Kärnan i SCAs verksamhet är den växande skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder förpackningspapper, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2020 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,4 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com