SCAs ordförande Pär Boman avböjer omval

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Pär Boman avböjer omval som styrelseordförande i Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA. Boman kvarstår som styrelsens ordförande till årsstämman den 22 mars 2024.

 

-          Jag har i dag informerat SCAs valberedning att jag avser att lämna SCAs styrelse i samband med nästa årsstämma, säger Pär Boman.

SCA är Europas största privata skogsägare med ett innehav om 2,7 miljoner hektar skog i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Med skogen som bas har SCA sedan 1929 investerat i en väl utvecklad värdekedja med sågverk, massa- och pappersbruk i de fyra svenska Norrlandslänen. SCA är också en stor aktör inom området förnybar energi och levererar fossilfri energi i form av bioenergi och förnybar elektricitet. Drygt 20 procent av Sveriges vindkraft är installerad på SCAs mark. SCA gjorde år 2022 sitt bästa resultat någonsin.

-          Efter snart 14 år i styrelsen, varav 9 år som ordförande kan jag konstatera att SCA är ett framgångsrikt och robust bolag med engagerade medarbetare samt med en unik tillgång i sin skog, säger Pär Boman.

För ytterligare information, kontakta:
SCAs pressjour 060-19 33 01