SCA och Holmen ser goda möjlighet att utveckla sågverket i Rundvik

  • Pressmeddelande

Den 28 oktober 2022 kommunicerade SCA och Holmen att bolagen avsåg att genomföra en förstudie om ett gemensamt ägt sågverk i Rundvik, Västerbottens län.

SCA och Holmen har nu genomfört förstudien avseende ett gemensamt ägt sågverk. Förstudien visar att förutsättningarna för att tillsammans skapa en storskalig och konkurrenskraftig verksamhet är goda. Arbetet fortsätter nu för att utvärdera de olika utvecklingsalternativ som identifierats.

För ytterligare information, kontakta

SCAs pressjour 060 – 19 33 01