SCAs julklappar går till cancerforskning, vaccin och stöd till barn och ungdom

  • Pressmeddelande

SCAs julhälsning till företagets medarbetare för 2021 var en donation på 1,5 miljoner kronor till fyra mottagande organisationer.

Samtliga medarbetare ombads att prioritera en av fyra organisationer genom en omröstning på bolagets intranät. För 2021 års julklapp var följande organisationer valbara:
 

  • Cancerforskningsfonden i Norrland
  • Vaccine Forward
  • Stiftelsen Livslust i Lettland 
  • SOS Barnbyar i Estland

Resultatet blev att Cancerforskningsfonden i Norrland får 870 000 kronor, Vaccine Forward får 320 000 kronor, SOS Barnbyar i Estland får 166 000 kronor och Stiftelsen Livslust i Lettland får 144 000 kronor.

Pengarna överförs till de fyra organisationerna under januari månad tillsammans med en hälsning om en god fortsättning på det nya året från samtliga SCAs medarbetare.
 

För ytterligare information, kontakta:
Anders Edholm, kommunikationsdirektör, tel. 060 19 32 12