SCA uppdaterar MTN-programmet och offentliggör prospekt

  • Pressmeddelande

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) upprättade den 8 maj 2018 ett Medium Term Note-program (MTN) med en låneram uppgående till 8 miljarder kronor. Till och med den 5 juli 2024 har SCA emitterat 6,2 miljarder kronor inom ramen för MTN-programmet, varav 4 miljarder är utestående.


 

 

Med anledning av MTN-programmet upprättade och publicerade SCA den 8 maj 2018 ett grundprospekt, vilket ska uppdateras årligen. Av denna anledning har SCA uppdaterat grundprospektet, vilket i dag den 5 juli 2024 har godkänts av Finansinspektionen. Det uppdaterade grundprospektet kommer hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och SCAs (www.sca.com) webbplatser samt på begäran i pappersformat på SCAs huvudkontor i Sundsvall.

För ytterligare information, kontakta:
SCA pressjour +46 60 19 33 01

Andreas Ewertz, Ekonomi- och finansdirektör, +46 60 19 31 97