Sofia Haga utses till chefsjurist i SCA

  • Pressmeddelande

SCA har utsett Sofia Haga till ny chefsjurist från och med den 8 augusti 2022. Haga kommer att vara medlem av SCAs koncernledning och efterträder tillförordnade chefsjuristen Jan Svedjebrant.

Sofia Haga kommer till SCA från Eltel Networks Sverige där hon innehar rollen som chefsjurist. Haga har tidigare haft befattningar vid ABB och advokatbyråer. Haga har en juristexamen (LLM) från Uppsala universitet.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Edholm, kommunikationsdirektör, 073-073 86 89