Förändringar i SCAs koncernledning

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Kristina Enander, affärsområdeschef Massa, tillträder den 1 maj 2023 rollen som direktör strategisk utveckling. Rollen omfattar förutom ett övergripande ansvar för att driva SCAs strategiska utveckling också ansvar för forskning och utveckling, koncernens tekniska avdelning och koncernens IT-verksamhet. Enander har arbetat i SCA sedan 1993.

Mats Nordlander tillträder den 1 maj 2023 rollen som affärsområdeschef Massa. Nordlander behåller rollen som affärsområdeschef Containerboard och blir därmed ansvarig för SCA:s verksamhet inom massa och förpackningspapper. Nordlander har arbetat i SCA sedan 2015.

Ole Terland innehar sedan 2016 rollen som direktör strategisk utveckling. Terland övergår i en roll som senior rådgivare och lämnar SCA för att gå i pension den 1 januari 2024.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Edholm, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, 060 - 19 32 12