SCA stärker den hållbara värdekedjan med investering i pelletsanläggning i Nordmaling

  • Pressmeddelande

SCA har beslutat att investera 70 miljoner kronor i ett nytt sågverksintag och en pelletsanläggning vid Rundviks sågverk i Nordmalings kommun. Investeringen innebär en förstärkt hållbarhetsprofil där pellets ersätter fossil eldningsolja vid pappersbruket i Obbola samtidigt som pellets tillförs den lokala marknaden.

 Sågverket i Rundvik producerar i dagsläget omkring 80 000 kubikmeter hyvlad trävara och i den produktionen genereras 8 000 kubikmeter kutterspån. Genom investeringen om 70 miljoner kronor i ett nytt sågverksintag och en pelletsanläggning skapar SCA möjligheten att komprimera kutterspån till pellets, en helt fossilfri energikälla.

Den nya anläggningen kommer att ha en årlig produktionskapacitet om mellan 25 000 och 30 000 ton transporteffektiva pellets som kan ersätta fossilt bränsle.

Pellets som ska tillverkas i Rundvik ska nyttjas av såväl den lokala marknaden som SCAs produktionsanläggning för förpackningspapper i Obbola, som sedan tidigare inlett en kraftfull expansion med en helt ny biobränsleeldad mesaugn och världens största maskin för förpackningspapper.

Det innebär att nästan hela bruket i Obbola kommer att vara försörjt med biobränsle och att anläggningens övergång från olja till pellets kan spara upp till 10 000 kubikmeter olja varje år.

-          Skogsbruket fyller en viktig funktion för att skapa biobaserade råvaror som ersätter fossilt, vilket den här investeringen är ett bra exempel på. Det är hett tryck på bioenergimarknaden och det är mycket positivt att vi kan öka volymen till marknaden samtidigt som den hållbara värdekedjan inom SCA förstärks, säger Mikael Källgren, affärsområdeschef Förnybar Energi, på SCA.
 

-          Satsningen i Rundvik är indirekt också en satsning på SCA i Obbola som kan blir en leverantör av kraftliner som klarar av att sticka ut hakan och säga att man har en helt fossilfri produktionsprocess, fortsätter Mikael Källgren.

En följdeffekt av investeringen blir att pellets som i dag tillverkas och fraktas från Luleå och Härnösand frigörs för försäljning till extern lokal marknad.

För SCA innebär det en kortad transportkedja till Obbola på åtminstone 11 360 mil varje år, vilket motsvarar drygt 115 ton koldioxid.

-          Vi ser att det här är en satsning som skapar nyttor i flera led. Det ger sågverket en större bredd, gynnar den lokala skogsnäringen, tillför förnybart bränsle till Obbola och leder samtidigt till kortade transportsträckor inom vår egen verksamhet, säger Jerry Larsson, affärsområdeschef Trä, på SCA.

Tidplanen är att projektet ska påbörjas under våren 2022 och färdigställas under vintern 2022/23.

Johan Tännfäldt, sågverkschef på Rundviks sågverk, menar att pelletsanläggningen breddar och förstärker hela sågens verksamhet.

-          När vi får en högre kapacitet på pelletssidan så stärks förutsättningarna för fler affärer inom det hyvlande produktutbudet där vi samtidigt får full utväxling på ökat kutterspån, säger Johan Tännfäldt.

-         Anläggningen i Rundvik kommer ha möjligheten att ta emot kutterspån även från externa aktörer. Eftersom komprimeringen till pellets gör transporterna omkring fyrfaldigt effektivare så förbättras möjligheterna att få avsättning för kutter i regionen, säger Johan Tännfäldt

  

Sundsvall, 4 maj, 2022

 

 

För ytterligare information, kontakta:
Robert Östholm, presschef,  076-107 15 19