SCAs och Scanias eldrivna timmerbil

SCA och Scania har tillsammans utvecklat den första eldrivna timmerbilen. Bilen är ett viktigt bidrag till ett fossilfritt samhälle och hållbara transportlösningar. Den körs mellan SCAs terminal i Gimonäs och Obbola pappersbruk och har även testats på skogsbilväg.

För att ytterligare förstärka den hållbara värdekedjan har SCA tillsammans med Scania utvecklat världens första eltimmerbil. SCA har som mål att hela värdekedjan ska bli fossilfri. Eltimmerbilen kan köras med en totalvikt på 64 ton på allmän väg och 80 ton på privat väg. 

Sedan SCAs världsunika eltimmerbil togs i drift juni 2022 har den kört 4 600 mil, vilket motsvarar över ett varv runt jordklotet. Under ett års körning bidrar eltimmerbilen till att utsläppen av koldioxid minskar med ca 55 000 kg koldioxid per år.

Driva på utvecklingen

All körning och olika tester ger SCA viktiga insikter om eldrift för tunga transporter.

– Det här är som sagt ett första steg mot eldrift inom de tunga vägtransporterna, vilket är oerhört betydelsefullt. Det är roligt att SCA tillsammans med innovativa partners kan driva på hållbarhetsutvecklingen, konstaterar Mikael Sundlin, chef för verksamhetsutveckling inom Industriförsörjning vid SCA Skog. Vi får också en del förfrågningar från åkerier och andra som vill lära sig mer om eldrift för tunga transporter för annat gods än virke.

– Hållbarhet och minskade koldioxidutsläpp är viktigt för SCA och hela samhället. Våra skogar och skogsprodukter har länge skapat enorm klimatnytta och våra industrier har kommit långt mot fossilfrihet, därför är det också självklart för oss att ha höga klimatambitioner även för transporterna, säger Susanne Rutqvist, SCAs talesperson i klimatfrågor.

Viktigt bidrag

För SCA är elektrifiering av transportflöden på väg en viktig del i arbetet med att minska klimatpåverkan. 

– Samarbetet med Scania är viktigt för att tillsammans hitta innovativa lösningar för hållbara transporter. En enda elbil mellan Gimonäs och Obbola innebär att vi kan minska utsläppen med ca 55 000 kg koldioxid per år. Vi har kommit långt i våra industriprocesser som redan i dag är till 96 procent fossilfria. Vi är väldigt glada över att tillsammans med Scania kunna bryta ny mark för att göra de allra tyngsta transporterna fossilfria, säger Hans Djurberg. 

Elektrisk timmerbil

Eltimmerbilen studeras kontinuerligt  av forskningsinstitutet Skogforsk för att samla relevant data som kan ligga till grund för jämförelser med konventionella dieseldrivna timmertransporter. Det handlar bland annat om att jämföra energiförbrukning, produktivitet och kostnader. Därefter är planen att den ska ingå i SCAs ordinarie verksamhet.

Jörgen Bendz, industriförsörjningschef på SCA, konstaterar att möjligheten att elektrifiera de allra tyngsta transporterna har stor potential för företagets hållbarhetsarbete.

– Vi har jobbat hårt och framgångsrikt mot fossilfrihet på våra industrier och vi har även en betydande del av våra transporter på järnväg, så vi har varit väldigt angelägna att hitta en fossilfri lösning för de tunga transporter med råvara som går till industrin med lastbil. Vi hoppas och tror att eldrivna timmerbilar över tid kan bli nyckeln för att lösa den utmaningen, säger Jörgen Bendz.

Testad i skogsmiljö

Eltimmerbil

I mars 2023 testade SCA att köra eltimmerbilen till skogen för att hämta virke i skogen. Det är första gången någonsin som en eltimmerbil används praktiskt ute i skogen. När det fanns ett passande avlägg på ett bra avstånd från Umeå  såg man möjligheten att kunna genomföra några försökskörningar.

Avlägget låg på privat mark i Djäkneböle utanför Umeå, där vi hade avverkat åt en privat markägare. Skogsbilvägen är ett par kilometer lång och har både en skarpare kurva och lite lutning, så det kändes som en passande miljö att få prova eltimmerbilen där. Det var extra lyckat att det dessutom blev i vinterklimat. Hela sträckan var cirka sex mil tur och retur, dubbelt så lång som de normala turerna mellan terminalen och Obbola.

– Det gick väldigt bra att köra och jag upplevde ingen större skillnad trots att det var en skogsbilväg. Bilen gick lika tyst och mjukt som vanligt trots att det var snö och lite is på vägen, berättar chauffören Göran Grundberg som är ägare av Grundbergs åkeri som kör eltimmerbilen åt SCA.

För att kunna fortsätta utvecklingen mot storskaliga eltransporter så behöver ladd-infrastrukturen ses över och utvecklas, särskilt i Norrland..

Projektet är en del av REEL, ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar. Initiativet som leds av CLOSER delfinansieras av programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) genom Vinnova och Energimyndigheten.

Världens första eltimmerbil i drift

Se filmen

Fakta om eltimmerbilen