Sågade trävaror

Vår unika råvaras egenskaper är efterfrågade av den träförädlande industrin världen över. Vi erbjuder en bred produktspecifikation från furu och gran i både standard och specialdimensioner. En stor del av produktionen går på export, men även den svenska träförädlingsindustrin är viktiga kunder av våra produkter.

Som leverantör till träförädlande industri tillverkar vi kundanpassade produkter som passar väl in i kundernas fortsatta förädling. Kunderna är främst tillverkare av möbler, dörrar, fönster, golv och tak. Även produkter för emballage är en viktigt del i vårt utbud. 

Trä från våra egna långsamt växande norrländska skogar eller köpt från privata skogsägare. Oavsett vad innebär vårt erbjudanden inte bara en anpassad produkt utan även expertkunskap, effektiva logistiklösningar och på vissa marknader även lager- och IT-lösningar - allt för att det ska vara enkelt att vara kund hos oss. 

SCA:s egna EPD:er

Läs mer

Vi driver utvecklingen framåt

Läs mer