Enkelt att välja rätt för klimatet

Vårt klimatavtryck idag. Med SCA:s egna EPD:er, en gedigen kartläggning av hela vår värdekedja, från skog, via sågverk och ut till kund har vi idag stenkoll på vilket klimatavtryck våra sågade trävaror har.

Byggbranschen står idag för ca 40 procent av världens koldioxidutsläpp och behöver under de kommande åren genomgå en omfattande förändring för att bättre kunna möta morgondagens miljökrav.

Från råvaran i skogen, via sågverken och ut till kund har vi på SCA noga granskat och analyserat varje processteg i vår värdekedja för att kunna bedöma exakt i vilken utsträckning tillverkningen av just våra träprodukter belastar klimatet. En insats som tydligt bekräftar skogens och träprodukternas unika värde.

SCA Wood redovisar EPD enligt de internationella standarderna EN 15804 och ISO 14067. Det som redovisas är GWP Fossil, Global Warming Potential – Fossil. Det här är vårt fossila utsläppet från vår värdekedja. Beräkningarna inkluderar hela vägen från råvaran; träden i skogen, via sågverken och fram till SCAs grindar och beskrivs i form av så kallade koldioxidekvivalenter. Även klimatpåverkan av transport till kunder i Skandinavien och delar av Europa rapporteras på kundens faktura. 

För oss är valet självklart

När vi redovisar det fossila avtrycket av våra produkter så gör vi det i form av så kallade koldioxidekvivalenter (GWP-fossil). Ett standardiserat mått som gör det möjligt att jämföra olika material och produkter med varandra och som enkelt sammanfattat beskriver hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut i atmosfären för att ge samma inverkan på klimatet. I exemplen till höger kan du se några av våra träprodukters avtryck i relation till produkter från andra ledande branschaktörer tillverkade av andra material. För oss är det självklart att trä är vägen framåt.

Till våra EPD:Er
 • 0,4Kg CO2 eq/2,4m

  Träregel
 • 4,1Kg CO2 eq/2,4m

  Stålregel
 • 0,9Kg CO2 eq/m2

  Omålad Träfasad
 • 9,5Kg CO2 eq/m2

  Fibercementskiva ytterfasad
 • 14Kg CO2 eq/m2

  Plåtprofil för ytterfasad
Till våra EPD:Er

Nedbrutet kolspår

Våra EPD:er