Vi erbjuder lösningar som ger ökat kundvärde och konkurrenskraft för träindustrin. Med den färdiga produkten i fokus optimerar vi värdekedjan, hela vägen från skogen. Vårt erbjudanden innebär inte bara en anpassad produkt utan även expertkunskap, effektiva logistiklösningar och på viss marknader även lager- och IT-lösningar.

Vi erbjuder helhetslösningar för industrialiserat byggande

Standardprodukter
Vi erbjuder ett brett utbud av standarddimensioner och kvalitéer för dina behov. Tjocklekarna varierar från 16 till 75 millimeter och bredden från 75 till 225 millimeter. Alla produkter är torkade i våra moderna torkkammare.

Industriella komponenter
För att minska kostnader i produktionen och skapa ökat kundvärde, vi erbjuder träkomponenter för en mängd av olika tillverkningsprocesser. Detta inkluderar fingerskarvade produkter i specifika längder och kvalitéer för olika användningsområden, fingerskarvade och laminerade produkter för fönsterindustrin och längdanpassade produkter, huvudsakligen för förpackningsindustrin.

Anpassade träprodukter
Med vår moderna teknik för timmersortering och slutsortering vi erbjuder anpassade produkter för att passa behoven inom träindustrin. Anpassad sortering för bland annat golv, limträ, möbler, panel, fönster finns tillgängligt. Fukthalten är anpassat utifrån slutprodukten och speciella dimensioner är tillgängliga på begäran. Vi erbjuder även lösningar för industrier som kräver hög andel kärnved eller produkter fri från kärnved. Kontakta oss för att få veta mer om hur vi kan anpassa vår råvara för att tillgodose dina behov.

Råvaran

Den högkvalitativa senvuxna norrländska tallen och granen med sina täta årsringar och unika fiberegenskaper gör den perfekt för produkter där träet är synligt. Vår råvara kommer från SCAs egna skogar i norra Sverige, som omfattar 2,6 miljoner hektar. SCAs skogsbruksverksamhet är certifierad med FSC® och PEFC™.

Certifierad hållbarhet

Att begränsa den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. Som skogsbolag vill vi bidra och vara en del av lösningen. Våra produkter är baserade på en förnybar råvara och ersätter fossilbaserade material, våra växande skogar tar upp koldioxid från atmosfären och vi arbetar kontinuerligt med att minska påverkan från vår egen verksamhet. Samtidigt bidrar vi till en positiv utveckling av samhället och för våra medarbetare.