Visuell identitet

SCAs visuella identitet speglar hur vi vill uppfattas och vi blir tydliga och lätta att känna igen för våra målgrupper. Det bidrar också till en intern samhörighet.

Ett ledande industriellt ekosystem drivet av skogens kraft

SCAs visuella identitet speglar hur vi vill uppfattas och vi blir tydliga och lätta att känna igen för våra målgrupper. Det bidrar också till en intern samhörighet. 

Vårt koncernvarumärke är ett styrverktyg, som beskriver hur det ska vara att interagera med oss. SCAs värdegrund och visuella identitet vägleder hur vi beter oss, ser ut och kommunicerar för att differentiera oss mot konkurrenter och visa olika målgrupper vad vi står för och erbjuder.

Vår värdegrund och visuella koncept

SCAs identitet består av två huvudsakliga delar, vår värdegrund och vårt visuella koncept.

Vår gemensamma värdegrund och vårt visuella koncept speglar hur vi vill uppfattas och med hjälp av dessa blir vi tydliga och enhetliga mot våra målgrupper.

Vår värdegrund beskriver varför vi finns och hur vi möter vår omvärld, olika målgrupper och varandra. Vårt visuella koncept beskriver kärnan i vår verksamhet och förmedlar vårt förhållningssätt till skogen, vår historia och vårt ständiga fokus på förbättringar och innovation.

Om du har frågor om SCAs visuella identitet vänligen kontakta oss via e-post: varumarke@sca.com.

Vår berättelse

Som Europas största privata skogsägare med mer än två miljoner hektar skog, känner vi ett stort ansvar för människor och natur. Vi planterar träd som ska växa i nästan ett sekel innan de skördas. Långsiktighet och hållbar lönsamhet är en del av vår affärsstrategi, en del av vår själ. Vi sköter våra skogar för att de ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, naturupplevelser – och naturligtvis virke – i framtiden som idag. 

Fiber

Varje del av trädet tas tillvara, både från våra egna skogar och de träd vi köper från andra skogsägare. Den ena produktens restprodukt blir råvara i nästa. Från våra anläggningar går en ekonomisk pulsåder ut till våra kunder runtom i världen.

När 8 miljarder människor ska leva väl tillsammans på jorden måste förnybara resurser ersätta ändliga. Vårt innovationsarbete, och roll som skogsbolag, kan förändra framtiden på ett omvälvande och revolutionerande vis, på riktigt

Kanske är det vårt norrländska arv som sätter prägel på hur vi tar oss an att hitta morgondagens lösningar. Uthålligt, envist och metodiskt strävar vi efter detaljerna som kan göra stor skillnad. Vi har skapat ett ledande skogsindustriellt ekosystem med produkter och tjänster som gör våra kunder ännu mer uppskattade av sina kunder.

Och det är vårt – alla medarbetares – gemensamma engagemang som skapar resultaten. Tillsammans följer vi vår övertygelse om skogens värde för en hållbar framtid för alla.

När skogen växer, växer vi.

SCAs varumärkesarkitektur

Produktvarumärken