Färger

Vår färgpalett är inspirerad av naturens färger. De naturliga, mjuka nyanserna ger ett harmoniskt intryck.

Grunden är den blå och gröna färgen med kopplingar till vatten och skog. Vi använder också en beige färg som knyter an till våra träprodukter. Genom våra färger vill vi signalera en känsla av premium och trovärdighet.

Alla SCAs färger är testade enligt WCAG’s riktlinjer för läsbarhet och användarvänlighet i digitala miljöer. Denna matris kan därför användas som en översikt över de mest använda färgkombinationer från ett läsbarhets- och varumärkesperspektiv. Matrisen på sidan Digital användning visar de färgkombinationer som får godkänt enligt WCAG’s kontrast- och läsbarhetsstandard, AA och AAL.

Färgnyanserna kan se olika ut beroende på vilket material dessa appliceras på. För största möjliga igenkänning, oberoende av media eller teknik, finns därför våra färger i olika färgsystem. Vid osäkerhet utgå alltid från Pantoneskalan.

Kontakta koncernkommunikation för att få färgprover för att verifiera att nyansen stämmer överens med de grafiska riktlinjerna. Vid begränsad tillgång av PMS-färger, välj den som ligger närmast – för text (med undantag för rubriker) alternativt 100% svart.

Inspiration

Hav - himmel

Skog

Trä

Färger

Avsändaren/logotypen är blå, och står för industriell tyngd och historia. Den blåa färgen används även till typografi. För att koppla till naturen och skogen och det ständigt närvarande hållbarhetsarbetet används grön samt beige (trä). I färgpaletten finns även sekundärfärger. G5. Mörkgrön används även till typografi.

B1. SCA Blå

G1. Ljusgrön

G2. SCA Grön, tint 60 %

G3. SCA Grön

G4. Mörktint 60 %

G5. Mörkgrön

T1. Ljust trä

T2. Bark tint 60 %

T3. Bark

Komplementfärger

G2. SCA Grön Tint 60%

G2. SCA Grön Tint 60%

T2. Bark Tint 60%

N1. Ljusgrå

N2. Mörkgrå

Ljusare trä (webb)

Svart

Vit