Bildtonalitet

Vår bildtonalitet rotar sig i det ekosystem som växt fram i symbios mellan skogen och vår industri. Människan, skogen och industrin är våra tre grundstammar.

Bildtonaliteten ska stärka vår identitet och vårt varumärke och är därför starkt kopplad till vårt syfte, värdegrund och företagsberättelse. Vårt manér har en ärlig intension med en dokumentär ton. Stolt visar vi upp vilka vi är, var vi kommer ifrån och resultaten av det vi gör.

Jämställdhet, mångfald och säkerhet är tre viktiga delar som ska återspeglas i våra bilder. Tänk på att visa en bredd av etnicitet, kön och ålder. Korrekt säkerhetsutrustning inklusive hjälm och varselkläder är en självklarhet i bildsammanhang då bilderna ska kunna användas och representera alla enheter, även de som till exempel har krav på hjälm.

Observera! Kom ihåg att alltid ha med en bildbyline på bilder inköpta från fotograf och att när du fotograferar människor så behöver du ha tillstånd att dessa visas i våra olika kanaler för att vi ska följa GDPR.

Rekryteringsbilder

Rekryteringsbilder