Visuellt koncept

Utgångspunkten för vår visuella identitet är allt det som är kärnan i verksamheten: vår gemensamma tillgång skogen, vår historia, drivkrafterna för hållbarhet och vårt ständiga fokus på förbättringar och innovation.

Det visuella konceptet utgår från den cirkulära rörelsen och transformationen som finns i form av förnybarhet, skogens eviga kretslopp och vår affärs långsiktighet. Det cirkulära finns även i planeten vi vårdar och i trädstammen vi lever av.

SCA Universe

I SCAs grafiska identitet ingår SCA Universe. Här riktas fokus till de olika områden där SCA verkar som exempelvis Skog, Massa, Containerboard och Förnybar energi.

SCA Universe består av dels animation/film, färdigt beskurna kompositioner i form av stillbilder samt frilagda enskilda objekt. Här nedan visas de olika färdigt beskurna stillbilderna som finns att tillgå.

På affärsområdesnivå – använd de stillbilder ur SCA Universe vars utsnitt bäst relaterar till affärsområdet.

Bakgrundsfärger

SCA Universe frilagda objekt används enskilt mot färgad bakgrund i G3. SCA Grön eller T1. Ljust trä i kombination med exempelvis rubrik (se färgpalett nedan). Välj objekt utifrån det innehåll/ämnesområde som passar till texten. På affärsområdesnivå – använd frilagda objekt ur SCA Universe som bäst relaterar till affärsområdet.

Här nedan visas vilka objekt som fungerar mot respektive bakgrundsfärg.

Placering

De frilagda objekten kan användas utfallande eller visas i sin helhet och placeras antingen framför eller bakom rubrik med hänsyn till läsbarhet. När objekten ligger framför, placeras de så att de överlappar delar av rubriken. Se till att god läsbarhet uppnås.

Storleksförhållanden

Tänk på att förhålla dig till de verkliga objektens skala, trissan placeras exempelvis större, utfallande och plantan förhållandevis liten till annonsens format.

Applikationer

SCA Universe som animation/film används med fördel i exempelvis digitala presentationer eller på webben.

Stillbilderna kan användas som stämningsskapande bilder i exempelvis fysisk miljö eller trycksaker.

De frilagda objekten fungerar utmärkt för att relatera till ett specifikt affärsområde och ytterligare framhålla exempelvis en rubrik.

Visuellt koncept

Visuellt koncept

Budskapscirkeln

För att på ett enkelt och tydligt sätt kunna lyfta fram korta budskap kan de i vissa specifika fall placeras i en cirkelform som på ett tydligt sätt knyter an till det visuella konceptet.

Vid önskemål om framtagning av budskap i cirkelform kontakta koncernkommunikation, se kontaktinformation i sidfoten.

Budskapscirkeln kan sättas i färgerna B1. SCA Blå, G3. SCA Grön, G5. Mörkgrön och T1. Ljust trä beroende på sammanhang och bakgrund. Vid kombination av enbart logotyp och budskapscirkel – använd en kontrasterande färg på budskapscirkeln i förhållande till logotypens färg.

Budskapscirkeln

Budskapscirkel