Behandling

Bilderna ska upplevas autentiska och rena. Bildmanéret delas upp i två delar: Detalj och Överblick.

Både Detalj och Överblick kan användas i samtliga bildkategorier: skog, industri, cirkulära eller värdeskapande bilder. Bildmanéret ska genomsyra samtliga fotografier som används i trycksaker, i annonser och på webben. Ledorden för det övergripande bildmanéret, autencitet, naturligt ljus och renhet viktas lite olika beroende på vilken kategori man befinner sig i. Detalj och Överblick, skapar tillsammans en helhet som visar bilden av SCA.

Autencitet

Autencitet

Naturligt ljus

Naturligt ljus

Renhet

Renhet

Detalj och överblick

Både Detalj och Överblick kan användas i samtliga bildkategorier: skog, industri, cirkulära eller värdeskapande bilder, i annonser och på webben. Överblick visar det storslagna och storskaliga i SCAs industri och skog. Här ligger fokus på renhet – att skapa lugna ytor i t.ex. himmel eller hav samt raka linjer som horisonten eller i arkitektur. Vi använder oss av ett frontal- eller uppifrånperspektiv.

Detalj

Detalj

Detalj

Detalj

Detalj

Detalj

Överblick

Överblick

Överblick

Överblick

Överblick

Överblick

Don'ts

Här visar vi fyra enkla regler för vad vi ska undvika när vi fotograferar eller köper in bilder.

Poserande

Poserande

Uppställda

Uppställda

Onaturlig

Onaturlig

Perspektiv

Perspektiv

Perspektiv

Perspektiv

Röriga

Röriga