Digital profil och principer för digital utveckling

Principerna för det vårt digitala uttryck bygger på SCAs övergripande grafiska riktlinjer. Syftet är att skapa enhetlighet, att stärka varumärket SCA och skapa igenkänning i de digitala kanalerna. Användaren ska känna att det är SCAs tjänster, oavsett kanal, tjänst eller funktion. Principerna exemplifieras av vår webbplats och kundportalen Mitt SCA. Principerna gäller för all digital utveckling.

Navigeringsprinciper, färg och typsnitt m.m. ska så långt som möjligt appliceras på alla digitala tjänster, till exempel intranät och interna webbsystem, beräknings- och simuleringsfunktioner, e-handelstjänster samt olika mobila appar och funktioner.

Om några funktioner inte är beskrivna i detta avsnitt med anledning av att de inte används ännu på webbplatsen och i Mitt SCA, och det finns behov av att designa ny funktionalitet, så ska detta göras i samråd med koncernkommunikation, varumärke.

Tillgänglighet

För att inkludera alla människor som besöker SCAs webplats eller kundportal har vi ett ständigt arbete med tillgänglighet. Vår princip är att de digitala tjänster vi bygger ska ge alla samma förutsättningar att använda dem. Därför arbetar vi för att våra tjänster ska följa WCAG 2.0 till nivå AA. Tjänsterna ska vara tillgängliga för personer med olika typer av funktionsnedsättningar, både om de använder tjänsten via desktop eller med en mobil enhet. Därför är det viktigt att när funktionerna utvecklas också kontinuerligt testas för att uppfylla detta.