Tabeller

Tabeller kan antingen ligga på fullbredd eller på 50% av sidans yta.

Linjerna i tabellen har färgen Mörk tint # 587370 och fonten som används är Helvetica Neue LT Std.

Tabeller kan stylas/definieras med:

 • Markerat tabellhuvud
 • Markerade rader och kolumner
 • Rubrik-rad
 • Summa-rad
 • Formaterad text t.ex. feta, kursivera
 • Upphöjd/nedsänkt text
 • Möjlighet att lägga till fotnoter under tabellen och markera i tabellcellerna
 • Länka i tabeller
 • Scrolla i sidled vid många kolumner
 • Erbjuda mobilanpassad design och funktion
 • m.m.

Exempeltabell

    2019 2020 2021 2022
Nettoomsättning MSEK 19 591 18 410 18 822 20 794
EBITDA MSEK 5 319 4 440 9 109 10 194
EBITDA-marginal % 27,2 24,1 48,4 49,0