Ikoner

Ikoner används för att beskriva enkla/generella objekt på ett så tydligt och enkelt sätt som möjligt.

Ikoner är en förenklad idébild av verkligheten som snabbt ska kunna avkodas och förstås av betraktaren. Ikoner har tekniska krav på sig att kunna fungera både i stora storlekar, men även i små storlekar och fortfarande vara läsbara. Oftast används våra ikoner i väldigt små storlekar. Deras enkla former och uppbyggnad är ett krav för att de ska kunna skalas ner till små storlekar utan att tappa tydlighet.

SCA använder linjerade ikoner som har linjer på 2 px. 

Dessa ikoner är de som används för SCAs webbplatser:

Framtagande av nya ikoner görs enligt samma manér.

Mer om SCAs illustrationsmanér och ikoner

Illustrationsmanér