Färgpalett

Vår färgpalett är inspirerad av naturens färger. De naturliga, mjuka nyanserna ger ett harmoniskt intryck.

Grunden är den blå och gröna färgen med kopplingar till vatten och skog. Vi använder också en beige färg som knyter an till våra träprodukter. Genom våra färger vill vi signalera en känsla av premium och trovärdighet.

Alla SCAs färger är testade enligt WCAG’s riktlinjer för läsbarhet och användarvänlighet i digitala miljöer. Denna matris kan därför användas som en översikt över de mest använda färgkombinationer från ett läsbarhets- och varumärkesperspektiv. Matrisen på sidan Digital användning visar de färgkombinationer som får godkänt enligt WCAG’s kontrast- och läsbarhetsstandard, AA och AAL.

Färgnyanserna kan se olika ut beroende på vilket material dessa appliceras på. För största möjliga igenkänning, oberoende av media eller teknik, finns därför våra färger i olika färgsystem. Vid osäkerhet utgå alltid från Pantoneskalan.

Kontakta koncernkommunikation för att få färgprover för att verifiera att nyansen stämmer överens med de grafiska riktlinjerna. Vid begränsad tillgång av PMS-färger, välj den som ligger närmast – för text (med undantag för rubriker) alternativt 100% svart.

Färgvärld

Primära färger

Mörkgrön
#204440
SCA Grön
#397F58
Ljust trä
#F9F0E4

Bakgrundsfärger

Ljusgrå
#E6EAE9
Ljusgrön
#DEEDE4

Ljusare trä
#FBFBF9

Komplementfärger

Mörkgrön Tint
#587370
SCA Grön Tint
#8FC1A6
Bark Tint
#CCA38E
Mörkgrå
#696969

Bas

Almost black
(endast för text)
#262626
Ljusare trä
(används endast som bakgrundsfärg)
#FBFBF9

Tips vid användandet av färger

I digitalt material försöker vi skapa en harmoni mellan de olika färgerna som finns i SCAs palett, inte för mycket eller för lite av någon färg. Försök blanda upp de ljusa och de mörka färgerna så att inte vissa sidor känns bleka och andra färgtunga.

När t.ex. en webbsida med många block på varandra byggs upp bör man varva mellan ljusa och mörkare bakgrundsfärger. Risken är annars att blocken glider samman och det blir svårt för användaren att särskilja information.

Det är också viktigt att tänka på att variera block som har bakgrundsfärg med block bakgrundsbild.