Knappar och textlänkar

Det finns primära och sekundära både knappar och länkar.

Knappar

Primär knapp

Är ifylld i en form som för tankarna till naturen. Den är Mörkgrön på ljus bakgrund och i Ljust trä när det är mörk bakgrund.

Används för: call to actions.

Sekundär knapp

Är i en linjerad form som för tankarna till naturen. Den är Mörkgrön på ljus bakgrund och i Ljust trä när det är mörk bakgrund.

Kontrast till primär i t.ex. formulär (avbryt / skicka).

Användning: Har inte samma fokus som en primär knapp. Kan t.ex. gå till arkivsidor.

Riktlinjer för användning av knappar

  • Max 20 tecken i en knapp (behöver det vara fler – välj textlänk istället)
  • Max 2 ord i en knapp
  • Helst inte fler än 2-3 primära knappar på en sida (lite beroende på hur lång sidan är).

Textlänkar

Primär länk

Ska alltid visas tillsammans med en länkpil.

Används för: call to actions, bärande länkar.

Sekundär länk

Understruken länk.

Används för: Länkar i listor, tabeller eller fristående ej primära på en sida eller i ett block. Kontrast till primär länk i t.ex. formulär.

Riktlinjer för användning av länkar

  • Max 30 tecken
  • Max fyra ord

Länkar i löptext

  • Länka hellre flera ord än bara enstaka ord som t.ex. "här".
  • Skriv ut i länken var besökaren väntas hamna vid klick snarare än "läs mer" "klicka här" och liknande.
  • Var varsam med antalet länkar i en och samma löptext eftersom det hindrar flödet i läsandet. Många gånger är det mer hjälpsamt att flytta ut länken till ett block.

Externa länkar

Knapplänkar och textlänkar som hänvisar utanför den webbplats som knappen/länken befinner sig på ska alltid förses med en ”extern länk-ikon” för att göra det tydligt för besökaren att webbplatsen kommer att lämnas vid klick.