Ett faktablad trycks på ett tryckeri.

Trycksaker

Riktlinjer för tryck omfattar broschyrer och foldrar, annonser, kontorsmaterial och visitkort. Trycksaker omfattar broschyrer, foldrar och faktablad. Visitkort och kontorsmaterial har upphandlats internt och hanteras av varje affärsområde. Riktlinjerna följer den visuella identiteten.

Kontorsmaterial och visitkort har upphandlats och sköts internt. Inom varje affärsområde kan det finnas olika rutiner. Riktlinjer för hur visitkorten ska se ut finns hos tryckeriet.

Broschyrer och foldrar hanteras lokalt av kommunikatörerna. Annonsering sköts i huvudsak lokalt av respektive marknadsorganisation.

I riktlinjerna för broschyrer & foldrar finns ett antal olika  layoutversioner för omslag och exempel på hur inlagor kan  tas fram för att passa ett brett utbud av behov. Broschyrer och foldrar utgår från de stående A-formaten, främst A4 & A5, för att skapa ett enhetligt uttryck. I undantagsfall kan man använda andra  format – rådgör då med koncernkommunikation.

I riktlinjerna finns bland annat angivelser för grid utifrån givna format samt färgsättning, texthierarkier, textgrader samt hur man skapar en dynamisk layout som kopplar till SCAs visuella koncept: Den cirkulära rörelsen och  transformationen som finns i det skogsindustriella  ekosystemet.

Verktygslådan innehåller riktlinjer för:

  • Logotyp
  • Typografi
  • Färger
  • Grafiska element
  • Bildtonalitet

Broschyrer

Hit räknas allt material som har en häftad rygg. Sidantalet måste vara jämnt delbart med fyra.

Foldrar

Hit räknas allt material som har ett eller flera vik. Till exempel 4 sidor (med 1 vik), 6 sidor (med 2 vik). Sidantalet måste vara jämnt delbart med två.

Faktablad

Hit räknas material som består av enbart ett  blad. Till exempel material tänkt att skrivas ut på  kontorsskrivare – en sida i taget. Faktablad kan nyttja både fram och baksida. Sidantalet kan vara både jämnt och ojämnt.