En fiktiv annons från SCA.

Annonser

Syftet med det här kapitlet är att ge riktlinjer för annonser inom SCA. SCA kommunicerar på tre övergripande nivåer: koncernvarumärke, B2B-produktvarumärke och B2C-produktvarumärke. Våra affärsområden, operativa enheter, projekt och interna initiativ kommunicerar under vårt koncern-varumärke.

Här finns vägledning för att använda rätt komponenter, format och layoutlösning. Riktlinjerna är skapade för att vi tillsammans ska bygga vårt varumärke på bästa möjliga och enhetliga sätt. Riktlinjerna ger exempel på utformning av annonser för koncern- varumärket, affärsområden, rekryteringsannonser för tidningsannonsering, webb samt utomhusmiljö.

Här hittar du tre olika layoutversioner som kan varieras beroende på behov: hur, vad och var du ska kommunicera. Tänk på att när enheter placeras i miljöer där kunden har begränsat med tid för att avkoda meddelandet (t.ex. på motorväg eller webb) är det viktigt med korta och tydliga budskap och att hålla nere antalet textnivåer.

Skylt vid motorväg.

Annons i press.

När kunderna har mer tid att läsa meddelandet (t.ex. i magasin och dagspress) kan annonserna innehålla flera textnivåer. Tänk dock alltid på att hålla nere mängden information och låt budskapen vara enkla, okomplicerade och rätt fram.

A4-annons i tryck.

Hänvisningar

Annonsriktlinjerna är baserade på riktlinjer från olika områden av SCAs visuella identitet. Om du vill lära dig mer om de enskilda delarna i verktygslådan, se referenslistan nedan.

Logotyp – Grundläggande logo-regler finns i under sektionen Logotyp. Det finns också specifika regler för annonsapplikationer gällande placering och storlek på logotypen under sektionen Grid och logotypplacering.

Färger – Alla färgkoder för tryck och digital media finns på sidan Färger under sektionen för Annonser.

Typografi – Grundläggande information om typsnitt och typografi finns under sektionen Typografi

Bilder – Alla bilder i SCAs annonser bör överensstämma med SCAs bildriktlinjer som du finner under sektionen Bildtonalitet.