Grid och logotypplacering

Logotypen placeras centrerat antingen upptill eller i nederkant beroende på format och typ av applikation. Vid panoramaformat centreras logotypen både horisontalt och vertikalt i annonsens högra hälft alternativt vertikalt centrerad och högerställd.

Logotypplacering

Logotypplacering exempel.

Exempel: Vid utomhusannonsering väljs med fördel en layoutversion med logotyp placerad centrerad i ovankant.

Logotypplacering exempel
Exempel: printannons med logotyp placerad centrerad i nederkant.

Logotypplacering exempel
Exempel: printannons med logotypen placerad centrerad i nederkant i bildruta.

Logotypplacering panorama exempel
Exempel: annons för webb med logotyp centrerad horisontellt och vertikalt i bildruta. Används vid panoramaformat.

Logotypplacering panorama exempel
Exempel: annons för webb med logotyp centrerad vertikalt och placerad mot höger sidomarginal. Används vid panoramaformat.

Grid och logotypstorlek

Grid och logotypstorlek för annons i stående och kvadratiskt format:
Rader = 11 st
Kolumner = 5 st
Logotypstorlek = höjd motsvarande 1/2 rads höjd

Grid och logotypstorlek

Grid och logotypstorlek för annons i liggande och panoramaformat:
Rader = 5 st
Kolumner = 11 st
Logotypstorlek = höjd motsvarande 1/2 kolumns bredd

Logotypstorlek, 1/2 kolumn

Textmarginaler
Textmarginalerna utgår från logotypens höjd (= x). Övre och undre textmarginaler = x Väster och höger textmarginal = 1,4 x

Textmarginaler för stående och liggande format

Textmarginaler för stående format

Textmarginaler för liggande format

 

Notera! Viss justering av logotypens storlek kan behövas i små format då logotypen kan upplevas för liten eller för stor.

Logotypens höjd

Logotypens höjd

Grid vid färgplatta och utfallande bild 50/50

Bildytan kan delas in i 50/50 färgplatta/utfallande bild. Nedan visas hur kombinationen kan anpassas för olika annonsformat samt placering av logotyp.

Notera! Logotypen placeras alltid i bildytan.

Placering och proportion färgplatta/bild

Placering och proportion färgplatta/bild

Placering och proportion färgplatta/bild

Placering och proportion färgplatta/bild

Placering och proportion färgplatta/bild

Placering och proportion färgplatta/bild

Placering och proportion färgplatta/bild

Placering och proportion färgplatta/bild

Grid vid centrerad färgplatta på utfallande bild

Ruta kan användas med centrerad placering i annonser med proportionerna illustrerade här nedan (stående, kvadratiskt och liggande format). I exemplen framgår även placering av logotyp.

Centrerad placering och storlek för ruta

Centrerad placering och storlek för ruta

Till annonser i stående format är rutan 3/5 delar av satsytans bredd och 7/11 delar av höjden. Placeras centrerat.

Centrerad placering och storlek för ruta
På kvadratiska annonsformat är rutan 3/5 delar av satsytans bredd och 7/11 delar av höjden. Placeras centrerat.

Centrerad placering och storlek för ruta
På liggande annonsformat är rutan 7/11 delar av satsytans bredd och 3/5 delar av höjden. Placeras centrerat.

Logotypens friyta

Logotypens friyta
Se till att logotypen får en friyta på minimum 100% av logotypens totala höjd gentemot ex. ruta eller närmaste textgrupp.