Broschyrer och foldrar

I riktlinjerna för broschyrer & foldrar finns ett antal olika layoutversioner för omslag, samt exempel för hur inlagor kan tas fram för att passa ett brett utbud av behov.

Våra broschyrer och foldrar utgår från de stående A-formaten, främst A4 & A5, för att skapa ett enhetligt varumärkesuttryck. I undantagsfall kan man använda andra format – rådgör då med varumärkesgruppen. I riktlinjerna finns bland annat angivelser för grid utifrån givna format samt färgsättning, texthierarkier, textgrader samt hur man skapar en dynamisk layout som kopplar till SCAs visuella koncept: Den cirkulära rörelsen och transformationen som finns i det skogsindustriella ekosystemet.

Exempel på layout.

Verktygslåda

Logotyp

Användning av logotyp på bakgrund.

Typografi

Typografi

Färger och färgbalans

Färger och färgbalans.

Grafiska element

Grafiska element.

SCA Universe

SCA Universe.

Bildtonalitet

Bildtonalitet.

Hänvisningar

Riktlinjerna för broschyrer och foldrar är baserade på riktlinjer från olika områden av SCAs visuella identitet. Följ länkarna nedan om du vill lära dig mer om de enskilda delarna i verktygslådan.

Logotyp

Grundläggande logo-regler finns på sidan Logotyp. Det finns också specifika regler för broschyrer och foldrar gällande placering och storlek på logotypen.

Färger

Alla färgkoder för tryck och digital media finns på sidan färg. 

Typografi

Grundläggande information om typsnitt och typografi finns på sidan Typografi. Ytterligare specifik vägledning för text i broschyrer och foldrar.

Bilder

Alla bilder i SCAs annonser bör överensstämma med SCAs bildtonalitet.