""

Grid och layout

För att skapa struktur och underlätta placeringen av text och bild använder vi oss alltid av en grid när vi tar fram en enhet.

Grid

Olika gridder finns framtagna anpassade för olika enheter såsom trycksaker, webb (sca.com), annonser och rollups. Se sidorna annonser samt broschyrer och foldrar.

Grid – webb

Grid – webb

Grid-rollup

Till rollups används en grid på 22 rader för att enkelt kunna placera logotyp och text.

Exempel på användning

Grid-rollup    Grid-rollup    Grid-rollup
Grid med 22 rader.

Centrumstyrt layoutsystem

För att skapa rörelse och flexibilitet använd ett enkelt men effektivt layoutsystem som utgår från formatets mittpunkt.

Principen används för enkla enheter såsom omslag och annonser, men kan även appliceras för mer avancerad layout av innehållsdrivna enheter såsom inlagor och webb.

Centrumstyrt layoutsystem
Utgå ifrån centrum.