Skyltar

För anläggningsskyltning har vi riktlinjer internt (Koncernkommunikation). Exponeringsskyltning gör vi i samband med sponsring och profilering av vårt företag. Här hittar du också riktlinjer för fasadskyltar.

Profilskyltarnas syfte är att framhäva varumärket och tala om var SCA finns, samt vara en identifikation att besökare har kommit fram till en anläggning. De används ofta på eller nära byggnader som tillhör SCA. Profilskyltar ska alltid vara väl synliga och placeras på strategiskt viktiga platser.

Tillstånd
Uppsättning av skyltar kräver bygglov eller tillstånd från Länsstyrelsen, Trafikverket eller kommunen, samt tillstånd av markägaren. Detta gäller i synnerhet skyltar utanför egen mark eller som inverkar på allmänheten.

Oprofilerad vägtrafikskyltning används där profilering ej anses nödvändig eller är tillåten. Tex utanför SCA:s verksamhetsområde, vid allmän väg, tillsammans med hänvisning från trafikverket eller där trafikverkets trafikmärken är vedertagna inom verksamhetsområdet.

Information gällande riktlinjer och regler om utformning samt ansökan för installation av oprofilerad vägtrafikskyltning finns tillgänglig hos Trafikverket.