Exponeringsskyltar

Skyltar som är varumärkesbyggande till exempel i sponsorsammanhang vid idrottsanläggningar eller på samlingsskyltar med flera aktörer.

Denna guide omfattar endast statiska skyltar.

Skyltexempel.
Skyltexempel.

Skyltens innehåll

Som med all skyltning är det viktigast att skylten är fullt läsbar och iögonfallande. Formatet och storleken får alltså avgöra vad skylten kan inrymma, men också vilket sammanhang skylten placeras. Ta gärna ett foto för att ge ett bra beslutsunderlag för vilken skylttyp som bäst fungerar. Vi väljer alltid en av följande:

1. SCA Universe – i första hand

I första hand använder vi vår logotyp mot den visuella världen. Detta ställer krav på trycktekniskt god kvalitet, tillåtande material och en generös storlek på skylten. Välj endast mellan dessa objekt:

SCA Universe.
Objekt som kan väljas.

Exempel med SCA Universe.
Exempel på skyltar SCA Universe

2. Budskap - alternativ skylt

Om skyltens storlek tillåter kan ett budskap användas istället för visuella världen. Viktigt att säkerställa läsbarhet från det avstånd skylten kommer att betraktas.

”Vi drivs av skogens kraft” är verksamhetsförankrat, kort och koncist. Önskemål om specifika budskap stäms alltid av med kommunikationsavdelningen.

Budskapsskyltar

Exempel på skyltar med budskap.

3. Endast logotyp - för extra tydlighet

Endast logotyp är särskilt fördelaktigt att använda på små format och där omgivningen är rörig. Ett exempel kan vara när vår skylt är omgiven av många andra varumärkeslogotyper.

Exempel med enbart logotyp.

Exempel på skyltar med endast budskap.

Läsbarhet

För att säkerställa god läsbarhet kan detta vara bra tumregler/riktmått för versalhöjdens minimstorlek (logotyp och/eller rubriktext). Kom dock ihåg att omständigheter som belysning, vinklar och färgval kan påverka upplevelsen.

  • Från 3 m håll behöver versalhöjd vara minst 30 mm
  • Från 15 m håll behöver versalhöjd vara minst 80 mm
  • Från 30 m håll behöver versalhöjd vara minst 150 mm

Här kan du läsa mer om logotypens riktlinjer.

Bakgrundens färg

Vi använder i första hand den G3. SCA Grön för alla skyltar. Om omständigheter i omgivningen gör att det är mer fördelaktigt att använda T1. Ljust trä som bakgrund finns möjlighet att göra undantag.

Flera skyltar i samma blickfång

Om vi sätter upp flera skyltar på samma vägg/yta strävar vi efter att placera dem intill varandra. När de sitter tätt är det viktigt att dessa kompletterar varandra. Genom att maximera den gröna ytan tar våra skyltar för sig utan att vi upprepar oss med allt för många logotyper. Om de sitter längre ifrån varandra hanterar vi dem som separata skyltar.

Exempel på olika skyltkombinationer.

Exempel på olika skyltkombinationer.

Svåra format

Ibland stöter vi på skyltformat som behöver lite extra eftertanke. Här kommer exempel på lösningar.

Smala skyltar.
Smala skyltar.

Extremt långt format, t.ex. långsida ishockeyrink där logotypen behöver upprepas.
Extremt långt format, t.ex. långsida ishockeyrink där logotypen behöver upprepas.

Don’ts

Här är exempel på skyltning vi undviker.

Onödig upprepning av budskap på samma yta.
Onödig upprepning av budskap på samma yta.

 För många objekt på en skylt blir rörig.
För många objekt på en skylt blir rörig.

Blandade skyltar i samma blickfång ger ett rörigt intryck.
Blandade skyltar i samma blickfång ger ett rörigt intryck.

En skyltserie avslutas med vår logotyp i läsriktningen.
En skyltserie avslutas med vår logotyp i läsriktningen.

För många objekt på en skylt ger ett rörigt intryck.
För många objekt på en skylt ger ett rörigt intryck.