SCA utser ny chefsjurist

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har utsett Katarina Nilsson till ny chefsjurist och medlem av koncernledningen. Katarina efterträder Jan Svedjebrant, som kommer att gå i pension.

Katarina Nilsson är för närvarande anställd av Norsk Hydro ASA som Senior Vice President Health Safety Environment. Hon har tidigare haft ledande befattningar i Sapa AS och på Advokatfirman Vinge, bland annat i Asien.

Katarina Nilsson tillträder som chefsjurist den 1 januari 2020.
   
   
För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, tel. 070 - 626 82 23

Stina Danielsson, HR-direktör, tel. 070 – 222 24 60
   
   
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com