Kaarlo Niskanen 2010 års Alf de Ruvo-stipendiat

  • Regulatoriskt pressmeddelande

2010 års Alf de Ruvo-stipendium har tilldelats dr Kaarlo Niskanen. Han får stipendiet, som är på 500 000 kronor, för utvecklandet av en lärobok på doktorandnivå inom pappersfysik.

Kaarlo Niskanen, 52, har fått ett stipendium från Stiftelsen Alf de Ruvos Minnesfond på 500 000 kronor. Han tilldelas stipendiet för utvecklandet av en högkvalitativ lärobok på doktorandnivå inom pappersfysik och för studier av nya användningsområden för träfiberbaserade material. Dr Niskanen är finsk medborgare och bor med sin familj i Helsingfors. Han har en gedigen bakgrund inom såväl innovativ FoU som marknadsdrivna kundrelationer i skogsindustrin. Niskanen har varit VD och forskningschef för forskningsinstitutet KCL i Finland och har tidigare även arbetat som adjungerad professor vid Helsingfors Tekniska Universitet och Tammerfors Tekniska Universitet. Han avlade sin doktorsexamen i fysik vid Carnegie-Mellon University i Pittsburgh, USA, 1984. Stipendiet delades ut vid en ceremoni den 26 januari 2010 i anslutning till Svensk Pappers- och Cellulosaindustris så kallade Ekmandagar i Stockholm. Stockholm den 29 januari 2010 För ytterligare information, kontakta gärna Tom Lindström, professor KTH/STFI-Packforsk, 08-790 90 35 Jörgen Olsson, pressekreterare SCA, 08-788 51 29