Inbjudan till presskonferens – SCAs bokslutsrapport 2007

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs bokslutsrapport 1 januari – 31 december 2007 offentliggörs onsdagen den 30 januari ca klockan 11.30.

Massmedia och analytiker inbjuds till en presskonferens där rapporten presenteras och kommenteras av Jan Johansson, VD och koncernchef, och Lennart Persson, CFO.


Datum: Onsdag 30 januari 2008
Tid: Klockan 13.00
Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A, Stockholm


Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon, ring +44 208 817 9301 (UK), eller +1 718 354 1226 (US), eller 08-505 202 70 (Sverige).

Välkommen!


Bodil Eriksson
Kommunikationsdirektör
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)

För ytterligare information kontakta gärna
Pär Altan, chef Medierelationer, 08-788 52 37
Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, 08-788 51 30


Notera
Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 10 januari 2008 klockan 10.00.