Närbild på träprodukter gjord av contorta.

Nytt träslag, nya möjligheter

  • Nyhet
  • Träprodukter

När den nordamerikanska contortatallen planterades i Sverige under tidigt 1970-tal var målet tydligt. Att så snabbt som möjligt återskapa balans i skogsbeståndet och säkra tillgången till råvara över tid. I dag, drygt 50 år senare, står SCA redo att introducera det nya träslaget på marknaden och börja producera sågade trävaror av contortatallen i större skala.

På andra sidan Atlanten har contortatallen länge utgjort ett av de vanligaste och mest populära trädslagen, men i Sverige är det först nu som befintliga bestånd börjar uppnå en slutavverkningsbar ålder. Något som i sin tur sätter punkt för ett kapitel och påbörjar ett annat. Efter att ha experimenterat, testat och byggt upp kunskapsbanken i väntan på större volymer av moget timmer finns nu äntligen förutsättningarna på plats att börja skala upp produktionen av contortabaserat virke på riktigt.

– Vi har provsågat contortatallen under våren och känner oss allt mer trygga i att vi hittat, samt fortsatt kommer att hitta, produktsegment där råvarans sammanlagda värde kan maximeras. Hitintills har vi fokuserat på produkter som emballage, reglar och lamina för Japan då dessa segment ligger i balans med volymerna vi ska producera och passar för contorta, men möjligheterna är garanterat fler på sikt, säger Alexander Åhréus, projektledare vid Gällö sågverk.

Fler möjligheter på sikt

Unikt för contortatallen är dess snabba tillväxttakt. I jämförelse med den svenska tallen uppnår contortatallen sin avverkningsbara ålder upp till 40 procent snabbare. Något som i sin tur ger trädslaget flera unika och spännande egenskaper ur ett produktperspektiv. 

– Växtkraften i contortatallen gör att avståndet mellan kvistvarven blir mycket längre än på den svenska tallen, samt att andelen friska kvistar är högre. Här tror vi absolut att även contortatallen på sikt kan ha en given plats i sammanhang där kvistfria komponenter och friskkvistig limfog efterfrågas, så som vid listtillverkning och för snickeri- och möbelindustrin, säger Alexander och fortsätter.

– Därutöver har vi även, tack vare den höga andelen friska kvistar, kunnat se goda resultat när vi testat att värmebehandla contorta, vilket känns oerhört spännande. Kan vi på så sätt lite längre fram, på ett klimatsmart sätt, göra rötbeständiga produkter är det inte omöjligt att contorta på sikt även skulle kunna användas för i utomhusmiljöer som trall eller ytterpanel. 

800 000 ton koldioxid extra per år

Idag finns contortatallen planterad på cirka 15 procent av SCAs brukningsbara skogsinnehav, vilket motsvarar cirka 300 000 hektar och lite drygt hälften av all contortatall i Sverige. Totalt bidrar den, tack vare sin snabba tillväxttakt, till ett extra upptag av koldioxid ur atmosfären om cirka 800 000 ton per år. 

– Genom att vi nu också kan börja såga contortatallen och i förlängningen tillverka fler koldioxidbindande träprodukter, som likt alla konstruktioner i trä, bidrar vi till att en ännu större andel av den koldioxid som fångats upp av träden fortsätter lagras även efter att de avverkats, avslutar Alexander. 

I takt med att beståndet fortsätter växa och produktutbudet utvecklas är ambitionen nu att skala upp produktionen mot en volym på upp till 200 000 kubikmeter sågad vara om fem år.