SCA lånar 1,5 miljarder kronor på obligationsmarknaden

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA har idag under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) program lånat 1,5 miljarder kronor med en löptid på 4 år. Obligationen består av två trancher. En tranch om 900 miljoner kronor  med fast ränta om 0,7925 procent och en tranch om 600 miljoner kronor med rörlig ränta som löper till 3 månaders STIBOR +0,50 procent årligen.

Obligationerna kommer att listas på Luxemburg-börsen. Syftet med transaktionerna är att refinansiera förfallande lån.

Transaktionerna genomfördes gemensamt av Handelsbanken och Swedbank.

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juni 2015, klockan 15:40

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Chef investerarrelationer, 46 8 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager,  46 8 788 51 55